NOTAR_MICICOVA

NOTÁŘ KLATOVY
Mgr. Hana Mičicová
notářka v Klatovech
Přejít na obsah
Činnost notáře

Notář je fyzická osoba pověřená státem k notářské a další činnosti stanovené zákonem.
Notáře jmenuje ministr spravedlnosti do notářského úřadu na základě výsledků konkurzu.
Počet notářských úřadů stanoví ministr spravedlnosti.

Od začátku roku 2017 se na Vás těšíme v prostorách budovy ČSOB a.s.
na klatovském náměstí ve složení:
Martina Linhartová - notářská tajemnice
Mgr. Lucie Fuňková - notářská koncipientka
Mgr. Hana Mičicová - notářka v Klatovech

Všem svým klientům oznamujeme, že od 1. října 2020 jsme s notářem
JUDr. Vlastimilem Heřmanem NOTÁŘI SPOLEČNÍCI.
Můžeme se tedy vzájemně zastupovat ve všech věcech, dědických i smluvních.


úřední hodiny:

Pondělí  8,30 - 17,00
Úterý     8,30 - 16,00
Středa   8,30 - 17,00
Čtvrtek 8,30 - 15,00
Pátek    8,30 - 15,00

Po předchozí dohodě lze v případě
potřeby úkony provádět mimo úřední
hodiny a mimo kancelář i sídlo notáře.

Adresa:
nám. Míru 154/I
339 01 Klatovy
(budova ČSOB, a.s., 4. patro)
Telefon:
+ 420 376 310 120
Pondělí  8,30 - 17,00
Úterý    8,30 - 16,00
Středa  8,30 - 17,00
Čtvrtek 8,30 - 15,00
Pátek   8,30 - 15,00
Úřední hodiny:
Návrat na obsah